Terapi for børn, unge og for familier

family-1480074_640

Børn og unge kan, som voksne, have brug for at tale med en psykoterapeut af mange årsager. Det kan f.eks. være sorg over tab af nært tilknyttet familiemedlem, skilsmisse, en lille ny baby i familien, mobning, angst, sygdom, manglende trivsel i skolen, overgreb m.m.
Børn og unge er forskellige og reagerer forskelligt når der opstår kriser i deres liv. Nogle bliver meget stille og indadvendte, nogle bliver meget uselvstændige og kan måske ligefrem opleves som at gå tilbage i udvikling og andre igen bliver pludseligt højtråbende og vrede.

Hvis du oplever, at dit barn pludselig ændrer adfærd, så prøv at tænk det som en invitation. En invitation til, at få taget fat om noget barnet gerne vil meddele og eller have hjælp til. Børn og unge er ikke vanskelige, men kan være i vanskeligheder.

Når jeg arbejder med barnet/den unge skal der være en nær tilknyttet voksen i nærheden som inviteres ind i lokalet som minimum til opsamling af det der er foregået i terapien. Der kan også arbejdes med udgangspunkt i sandbilleder (sandplay).

Især de yngre børn er glade for at arbejde på denne måde hvor de kan sætte billeder og ord sammen for at beskrive det der foregår i deres indre. Terapien varer en time pr. gang.

Ud over det terapeutiske grundlag, så har jeg også via mine uddannelser og mit arbejde som institutionsleder stor faglig viden og mange års erfaring med samtaler med børn, unge og deres familier. At lave terapi med børn har, hos mig, altid en karakter af stor tryghed, fortrolighed og mulighed for leg.

Pris:
Der betales via overførsel, to hverdage inden aftalen, eller via mobilpay ved afslutningen af hver aftale. Spørg efter pris hvis du er studerende, ledig eller pensionist.

Terapi med børn 700 kr. pr. time.
Rabatkort kan købes: 6 timer for 3.900 kr.  10 timer for 6000 kr.
Ubrugte timer på kort refunderes ikke.

Afbud: skal meldes senest kl. 12 på 2491 7287 dagen før aftalen.
Kommer dit afbud senere skal der betales for aftalen.


Familieterapi
foregår hos mig eller i jeres hjem. Hele familien deltager. Vi arbejder med dynamikken i familien og har fokus på de voksnes ansvar.
Terapien varer fra 1 ½ til 2 timer pr gang.

 

Pris:
Der betales via overførsel, to hverdage inden aftalen, eller via mobilpay ved afslutningen af hver aftale. Spørg efter pris hvis du er studerende, ledig eller pensionist.

Terapi med familier: 1 1/2 time 1500 kr.
Rabatkort kan købes: 4 x 1 ½ – 2 timer for 5500 kr
Ubrugte timer på kort refunderes ikke

Afbud: skal meldes senest kl. 12 på 2491 7287 dagen før aftalen.
Kommer dit afbud senere skal der betales for aftalen.