Kurser og workshops

Kurser:
Personlig udvikling. – Mindfulness forløb. – Familieopstilling.
Varig forandring – fokus på krop og sind. – Kursus for overvægtige.

Personlig udvikling.
Uanset hvilken gruppesammenhæng du indgår i så er det vigtigt, at finde  balance i det du giver opmærksomhed. Dit arbejde, sygdom eller lignende tager måske al fokus med den konsekvens, at du forsømmer den du er og handler ud fra. I gode rammer og en lille gruppe vil du bl.a. gennem gruppeterapi få mere fokus på hvem du er og på hvilken måde du indgår i gruppeprocesser. Med bedre balance og helhed bliver du bedre til at gøre det som er godt for dig og for det gode liv – privat som på jobbet. Dette kursus foregår på institut for gestaltuddannelser i Silkeborg. Du kan læse mere om det på www.gestaltuddannelser.dk under basis kursus.

Mindfulness

Datoer for nyt kursus med start i februar / marts 2020 på Institut for gestaltuddannelsers adresse: Allingvej 55 i Silkeborg og i min praksis i Jelling kommer snarest.

Familieopstilling.
I en familieopstilling mærker du dine bevidste og ubevidste oplevelser af dine relationer i fortiden og henter dem frem i nutiden. Du mærker igen hvordan det føltes og kan på en inderlig og kærlig måde bruge det du mærker, i kroppen, til at lave ændringer/forandringer i det du tænker om din fortid og nutid. Du bliver opmærksom på hvordan du har oplevet og måske stadig oplever dig ind i dit familiesystem. hvor er du fortsat barnet i dine reaktioner og følelser, og hvor er du den voksne der kan se realistisk på hvilke forhindringer og hvilke muligheder, for samarbejde og støtte, der ligger i din families struktur. gennem familieopstilling får du mulighed for at tage stilling til den måde du både følelses- og tankemæssigt indgår i relationer på.  Du bliver støttet i, at lave en sund adskillelse i en ny oplevelse og fortælling om dig og din familie. Se mere på facebook: gestaltuddannelser.dk

Kursusforløbet Varig forandring – fokus på krop og velvære.
– Et kursus for dig som har en spiseforstyrrelse. Og et kursus som har fokus på det gode liv, at du er godt tilpas og får større livsglæde og energi
Max 8 deltagere.

Kurset har individuelt udgangspunkt i dig og de øvrige deltagere. Dette vil blandt andet være med opmærksomhed på den nyeste forskning omkring spiseforstyrrelse og i teorierne omkring varig forandring. Forandringsprocesser, hvor vi undersøger dit udgangspunkt i forhold til beslutningen om det gode liv, hvad du vil gøre, hvornår m.m.

Kurset er skabt ud fra viden og erfaringer om hvordan man både gennem kropslig og psykisk opmærksomhed kan få arbejdet med forsvar og de destruktive måder hvormed man forhindrer sig selv i at leve et godt liv.

Du vil få opøvet din kropsbevidsthed og din hengivelse til dig selv og nuet. Du vil få vist/spejlet hindringer inde i dig. Hindringer som det kan være svært eller umuligt at få øje på alene.

Om kurset
Kurset er planlagt med 4 moduler af 3 timer over knap 4 mdr.
Du kommer tæt på dig selv og dine medkursister. Der er naturligvis tavshedspligt. Du og I kommer til at arbejde med jeres forhold til jeres kroppe og kroppens behov og de tanker I gør jer om dette.
Desuden arbejdes der med grundliggende forhold knyttet til især de basale behov som de er stillet op i behovspyramiden, og med jeg –udvikling og kropsbevidsthed.

Herunder arbejdes også med:

– fortid, nutid og fremtid    – at tage lederskab

– mål med livet,      – livskompetencer,

Metoderne

– samtaler i fortroligt samvær med andre kursister    – kropsbevidsthedsøvelser

– terapi    – din oplevelse af dit udgangspunkt og din udvikling ift motivation

– støttende netværk som dannes af gruppen.

Du kommer til at arbejde som individ i gruppe.
I arbejdet for varig forandring vil du opleve, at de øvrige i gruppen har lignende udfordringer, men at du også er forskellig fra dem.
Du vil blandt andet få dybere kendskab til dine foretrukne historier om dig selv, til dine forsvar og til hvorfor et godt netværk er nødvendigt for at kunne gennemføre en varig forandring.

Gruppen kan mødes, uden underviser, mellem kursets mødegange som støttende netværksgruppe.

Deltagerforudsætninger
Spiseforstyrrelse, vægtproblemer og lyst til / brug for, at arbejde psykisk og fysisk i gruppesammenhæng. Der er mødepligt til undervisningen.

Underviser:
Birdy Grosen Hylleberg, uddannet psykoterapeut og underviser med stor erfaring i at få mennesker til at tage stilling til deres liv og deres måde at tage ansvar og udtrykke sig helt og fuldt. Så de bliver lykkelige.

Tider for kurset i foråret 2020

På Institut for gestaltuddannelser   Allingvej 55    8600 Silkeborg

  1. 13. januar 2. 3. februar    3.  2. marts    4. 30. marts

Alle fra kl. 18.30 til 21.30

På birdygrosen.dk praksis   Nyvej 4   7300 Jelling

  1. 7. januar  2. 18. februar     3. 31. marts      4. 14 april

Alle fra kl. 18.30 til 21.30

Ialt 4 moduler af 3 timer. Pris i alt for kurset:  3500 kr.

Du bestiller et helt kursus og kan evt. betale for et modul af gangen, altså 875 kr pr gang.

Tilmeldingsgebyr på 225 kr betales ved tilmelding (MP 24917287) og derefter sender jeg kontrakten til dig.

Kærlig hilsen
Birdy Grosen Hylleberg

Hvad er en spiseforstyrrelse? Klik her

Du kan også læse mere her på LMS