Kurser og workshops

Kurser:
Personlig udvikling. – Mindfulness forløb. – Familieopstilling.
Varig forandring – fokus på krop og sind. – Kursus for overvægtige.

Personlig udvikling.
Uanset hvilken gruppesammenhæng du indgår i så er det vigtigt, at finde  balance i det du giver opmærksomhed. Dit arbejde, sygdom eller lignende tager måske al fokus med den konsekvens, at du forsømmer den du er og handler ud fra. I gode rammer og en lille gruppe vil du bl.a. gennem gruppeterapi få mere fokus på hvem du er og på hvilken måde du indgår i gruppeprocesser. Med bedre balance og helhed bliver du bedre til at gøre det som er godt for dig og for det gode liv – privat som på jobbet. Se også mere på www.gestaltuddannelser.dk under basis kursus.

Mindfulness

Datoer for nyt kursus med start i februar / marts 2019 på Institut for gestaltuddannelsers adresse: Allingvej 55 i Silkeborg, kommer snart.

Familieopstilling.
I en familieopstilling mærker du dine bevidste og ubevidste oplevelser af dine relationer i fortiden og henter dem frem i nutiden. Du mærker igen hvordan det føltes og kan på en inderlig og kærlig måde bruge det du mærker, i kroppen, til at lave ændringer/forandringer i det du tænker om din fortid og nutid. Du bliver opmærksom på hvordan du har oplevet og måske stadig oplever dig ind i dit familiesystem. hvor er du fortsat barnet i dine reaktioner og følelser, og hvor er du den voksne der kan se realistisk på hvilke forhindringer og hvilke muligheder, for samarbejde og støtte, der ligger i din families struktur. gennem familieopstilling får du mulighed for at tage stilling til den måde du både følelses- og tankemæssigt indgår i relationer på.  Du bliver støttet i, at lave en sund adskillelse i en ny oplevelse og fortælling om dig og din familie. Se mere på gestaltuddannelser.dk facebookgruppen

Kursusforløbet Varig forandring – fokus på krop og sind.
Hvad får du på dette kursusforløb?
-Fortroligt samvær med andre kursister.
-Du bliver klar på din motivation til varig forandring.
-Du undersøger hvordan du forholder dig til hvad du og din krop har brug for.
-Du kigger forhindringer ud, og arbejder med hvordan disse kan vendes til trædesten i dine nye beslutninger.

Fakta og lidt om indhold:
Kurset forløber over 5 x 2 timer…. kl 19 – 21
Pris pr deltager er 1875 kr.
Tilmelding på mail: birdygrosen@hotmail.com

Vi aftaler hjemmearbejde på hver kursusgang.

Du kommer til at arbejde som individ i gruppe. I arbejdet for varig forandring vil du opleve, at de øvrige i gruppen har lignende udfordringer, men at du også er forskellig fra dem.
Du vil blandt andet få dybere kendskab til dine foretrukne historier om dig selv, til dine forsvar og til hvorfor et godt netværk er nødvendigt for at kunne gennemføre en varig forandring.

Ovenstående kursus anbefales også til overvægtige.
At være overvægtig er en stor belastning for din krop og for din psyke.
Du har ikke brug for, at møde løftede pegefingre……dem har du allerede selv givet dig.
Du har brug for, at blive mødt af en der ved hvad det handler om og hvordan det føles.

Det kursus jeg tilbyder er for små hold.
På holdet kommer du til, at arbejde med dine tanker og følelser i forhold til dig selv og dit velbefindende. Og vi skal tale om hvordan I støtter hinanden mest muligt, blandt andet gennem det netværk I får i denne lille gruppe.
Så kurset kommer i sit udgangspunkt ikke til at handle om hvad du skal spise, men mere om hvordan du er god ved dig selv i dit liv, også når du spiser.